Hạt Giống Măng Tây

Hạt giống Măng tây có thể nảy mầm ở nhiệt độ bình thường 25*C -30*C. Sau khi mầm đã thành cây con, rễ chính rất ngắn sẽ tự hủy để thay thế vào đó là một bộ rễ chùm >20-50 cọng rễ, sau 4-5 năm tuổi cây sẽ có >100-150 cọng rễ trải rộng 70-90 cm và cắm sâu 2-3 mét dưới đất để tìm dinh dưỡng và nước.

Sau đó, trên các nốt sần quanh lưng bộ rễ ở gần mặt đất sẽ hình thành các thân mầm mới, đó chính là các chồi Măng non, lúc khởi đầu dưới mặt đất cho ta sản phẩm Măng tây trắng, khi nhô lên khỏi mặt đất tiếp xúc với tia cực tím ánh nắng mặt trời chúng sẽ phát triển nhiều diệp lục tố và chuyển hoá thành sản phẩm Măng tây xanh.

Giá Bán : Liên Hệ

Hạt Giống Măng Tây